966 40 65 53 - Carrer Carretera, 35 - Benialí, 03788 Vall de Gallinera comunicacio@valldegallinera.es

ESCOLA DE PARES I MARES: PREVENCIÓ DE CONDUCTES ADDICTIVES

📣ESCOLA DE PARES I MARES: PREVENCIÓ DE CONDUCTES ADDICTIVES

Les addiccions prenen nombroses formes des de el consum de substàncies fins al consum inadequat de tecnologia o jocs d’apostes.

Els molts avantatges i oportunitats relacionats amb l’oci, el coneixement, la formació o les relacions socials que ofereixen les tecnologies i xarxes socials, juntament amb la presencia continua en tots els àmbits de mòbils, ordinadors…, ens porta a oblidar que l’ús d’aquestes eines i aplicacions pot ser nociu i els menors d’edat són especialment vulnerables.

La família és el pilar fonamental per a una bona prevenció familiar i es convida a les mares i pares a analitzar el seu estil educatiu per tal d’afavorir una comunicació familiar en un clima de confiança, diàleg i afectivitat des de la infantesa i sobretot en el món adolescent.

👉OBJECTIUS
• Millorar la competència de les famílies, dotant a pares i mares de coneixements i habilitats necessàries respecte als processos educatius de fills i filles i la prevenció de les addiccions. Promoure espais de trobada, comunicació i reflexió que afavoreixin abordatges adequats respecte de l’educació en valors, la prevenció en el consum de drogues,….
• Promoure actituds i comportaments més actius i compromesos amb la prevenció de les drogodependències i la prevenció d’altres situacions de risc.
• Facilitar l’exteriorització de sentiments, desitjos, inquietuds i dificultats dels pares en tasca educativa.
• Practicar ferramentes de comunicació per a poder parlar d’addiccions amb els joves.
• Fomentar la figura del pare i mare com a referents actius del jove en el trànsit a la vida adulta.
• Potenciar habilitats genèriques per al desenvolupament individual i la interacció social del jove.

👉CONTINGUTS
• La família: fortaleses i debilitats del meu sistema familiar, estil educatiu, relacions, vincles i comunicació.
• Anàlisi de l’entorn social com a element predisposant per a conductes addictives.
• Conceptes bàsics sobre l’addicció: les causes i els efectes negatius, físics, psicològics i socials.
• Habilitats socials de pares i mares aplicades a la comunicació en els fills.
• Educar en l’autoresponsabilitat
• Comunicació eficaç i gestió emocional.

 

Aumentar tamaño
Contraste
Share This