Informació pública de la modificació de la versió preliminar del Pla General d’Ordenació Urbana de la Vall de Gallinera.

| 22 agosto, 2018

Mitjançant Acord del Ple de data 26 de juliol de 2018, ha sigut aprovat la modificació a la versió preliminar del Pla General d’Ordenació Urbana de la Vall de Gallinera, juntament amb la resta de documentació, i de conformitat amb l’article 83.2a) de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, se sotmet a participació pública i consultes per termini de 55 dies a comptar des de l’endemà al de la publicació de l ‘anunci al DOCV.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals i en l’adreça electrònica www.valldegallinera.es, perquè es formulen les al·legacions que s’estimen pertinents.

PODEU BAIXAR EL PGOU AL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://1drv.ms/f/s!AoV5vRY7d1xmbfw73BHzoyyLRhg

Category: Noticias

Los comentarios están cerrados.