966 40 65 53 - Carrer Carretera, 35 - Benialí, 03788 Vall de Gallinera comunicacio@valldegallinera.es

PROGRAMA EMCUJU – 2019

Programa d’incentius a la contractació per les Entitats Locals de persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys que, tenint una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu, consten inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiaries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 

Subvenció obtinguda: 13.954, 37 €.

 

Número de treballadors: 1.

Categoria: auxiliar administratiu.

Jornada: completa.

Durada del contracte: 12 mesos.

Tipus de contractació: contracte en pràctiques.

 

NOTA IMPORTANT!

Per a la subscripció d’un contracte en pràctiques és necessari que no hagen transcorregut més de 5 anys des de que la persona a contractar va finalitzar els seus estudis que l’habiliten per a la subscripció de dit contracte (7 si la persona és discapacitada).

Aumentar tamaño
Contraste
Share This