966 40 65 53 - Carrer Carretera, 35 - Benialí, 03788 Vall de Gallinera info@valldegallinera.es

Turisme

Informació General

La Vall de Gallinera és un municipi compost per vuit petits nuclis urbans que es denominen: Benirrama, Benialí, Benissivà, Benitaia, la Carroja, Alpatró, Llombai i Benissili. Es troba situada a la part més septentrional de la província d’Alacant, en l’interior de la comarca de la Marina Alta, i limita amb la província de València.

La nostra Història

Els primers indicis de presència humana a la Vall de Gallinera es remunten al Paleolític Mitjà (100000-50.000 a. C.) com ho demostren els materials trobats en les excavacions arqueològiques de la Cova d’en Pardo. També s’han trobat materials del mesolític, el neolític i l’eneolític en aquesta i altres coves.
Aumentar tamaño
Contraste
Share This